Dr. Barabási Albert-László

Karcfalván született fizikus, a hálózattudomány professzora a Northeastern Egyetemen és a Harvard Egyetem Orvosi Karán, az Európai Akadémia tagja, illetve a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A skálafüggetlen hálózatokról Albert Rékával közösen írt – sokak szerint a hálózattudomány születését jelentő – 1999-es tanulmánya hozza meg számára a hírnevet. Az ott megfogalmazott, skálafüggetlen hálózatokról megalkotott modellt sikeresen alkalmazzák egyre több területen – a világhálótól a komplex anyagcsererendszereken át a genetikai rendszerek szerkezetének megfejtéséig. A Behálózva című könyvét több mint 20 nyelvre fordították le, tanulmányait világhírű folyóiratok publikálják, munkásságát számos kitüntetéssel díjazták. http://barabasi.com/

A romániai tehetséges magyar diákok támogatására ösztöndíjrendszert alakított ki és működtet a Pillangó Alapítványon keresztül.

Dr. Kristály Sándor

Csíkszentdomokoson született matematikus, a „Babeş–Bolyai Tudományegyetem” és az Óbudai Egyetem professzora. Három kutatási területen szerzett doktori címet, több rangos elismerés birtokosa, vendégelőadóként számos egyetemen oktatott, eredményeit a világ legrangosabb szakfolyóiratai publikálják, három könyve közül egyik a Cambridge University Press kiadásában jelent meg. Kezdeti kutatási területe a kritikus pontok elméletére irányult, viszont a 2000-es évek elején a Finsler-geometria kezdte foglalkoztatni, aminek eredményeként – egy kollégájával – egy akkor 50 éve megoldatlan problémára keresett megoldást.

További információk itt vagy itt olvashatók.

Dr. E. Andrew Balas (Balás András)

Budapesten született orvosi informatikus, szülei révén gyergyóremetei származású. Az augustai Medical College of Georgia professzora és korábban dékánja. Tagja az Orvosi Informatika Amerikai Kollégiumának és az Európai Tudományos és Művészeti Akadémiának. Az Egyesült Államokban kutatási eredményei hivatkozási pontként szolgálnak az egészségpolitikák megalapozásában; az utóbbi években figyelme a tudományos újításokból származó  – elsősorban egészségügyben alkalmazható – tudás transzferére irányul. Munkásságát több mint 100 tudományos publikáció és több ezer idézettség fémjelzi. A székelyföldi kutatókat támogató Székely Előfutár Alapítvány megalapítója.

További információk itt vagy itt olvashatók.

Dr. Fejér Szilárd

Kézdivásárhelyi születésű vegyész, Cambridge-ben doktorált víruskutató. A vírusok építőelemeit különféle szerkezetekbe rendező univerzális törvényt számítógépes modellezésével-, illetve az önszerveződő rendszerek tanulmányozásával foglalkozik. Számos kutatási projekt és -élvonalbeli publikáció, több kitüntetés, és egy – szakmai körökben – nagy visszhangot keltő vírusmodell fémjelzi munkásságát. Jelenleg a romániai Provitam Alapítvány, a Pro-Vitam Ltd. és az Ab Initio Research Services Ltd. kutatásvezetője, illetve a Promedical Center vezérigazgatója.
https://www.szilard.ro

További információk itt vagy itt olvashatók.

Dr. Sándor Zsolt

Székelyudvarhelyen született, jelenleg a Sapientia EMTE professzora. Matematikát tanult, majd a Groningeni Egyetemen doktorált közgazdaságtanból. Korábbi kutatásai a diszkrét választási kérdőívek szerkesztésével valamint kvázi-Monte Carlo módszerek ökonometriai alkalmazásával foglalkoztak. Jelenleg a termék-keresési modellek gazdasági szempontból fontos vonásait valamint statisztikai becslését tanulmányozza. Kutatásai rangos marketing, ökonometria és közgazdaságtan témájú szaklapokban jelentek meg. 2021-ben a Kolozsvári Akadémiai Bizottság a Tudományos Kiválóság Díjával tüntette ki.

További információk itt vagy itt olvashatók.