Garda Zsolt

Ravasz Regan Erzsébet online előadása a Sapientián

A Pro Scientia Siculorum Egyesület bemutatkozását követően kerül sor egy újabb előadásra az Egyesület gondozásában 2016. november 16-án, szerdán 19 órai kezdettel.

Ravasz Regan Erzsébet, a Harvard Medical School kutatója, előadásának címe pedig Komplex szerveződés: hálózatok és hierarchia

Helyszín: Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar, Nagy Aula

Az egyesület egyik célja élvonalbeli kutatók tudománynépszerűsítő előadásainak szervezése.

 

Posted by Garda Zsolt in Események

Értékteremtők

A tudománnyal magas szinten foglalkozókról ritkán szólnak hírek, jobbára azért is, mert az elhivatott kutatók rendszerint kerülik a reflektorfényt. Dolgoznak konokul, kitartóan, s eredményeiket nem a tévében, hanem a szakma rangos, világszinten elismert kiadványaiban közlik.

forrás: 3szek.ro

Így aztán őket, munkásságukat többnyire csak szűk berkekben ismerik, illetve legfennebb akkor kerülhetnek a figyelem középpontjába, ha állást foglalnak valamiféle társadalmi kérdésben. De a hitelességét, tartását mindennél fontosabbnak tartó tudományos kutató – noha rendszerint érdeklődéssel követi, mi és miért történik a világban – általában nem arra törekszik, hogy álláspontját egyenes adásban fejtse ki.
A most Csíkszeredában bemutatkozó, a székelyföldi minőségi tudományos kutatás ügyét zászlajára tűző Pro Scientia Siculorum Egyesület megalakulása azonban lényeges fejlemény. Egyrészt azért, mert székelyföldi kötődésű, élvonalbeli kutatók azért szövetkeznek, hogy magas szintű tudásukat a Székelyföld javára is fordítsák, másrészt, mert olyanok kezdeményezik ezt a szakmai összefogást, akik saját példájukkal igazolják, akár egy székelyföldi faluból nekigyűrközve, kizárólagosan önerőből is nagyon messzire lehet jutni. Ezt bizonyítja az egyesület ötletgazdája, a sepsiszentgyörgyi Kristály Sándor, aki Csíkszentdomokosról indulva vált világszinten elismert matematikussá. És amikor most indítékként arról beszél, minden nemzetnek sikerült összefognia tudományos elitjét, akkor nemcsak példát említ, hanem egy székelyföldi lehetőségről, esélyről is szól.
A székelyföldi kötődésű tudományos kutatók összefogása ezért nem pusztán egy újabb szakmai testületet jelent, hanem annál sokkal többet. Hiszen az alapítók arra a kérdésre is választ keresnek, miként léphet előre a Székelyföld a magas szinten művelt tudomány által, illetve hogy miként fordítható a térség javára a tudás? És eközben tudományos értékteremtőinkre mérceként is tekinthetünk, hiszen azt mutatják, kiváló eredményt alázattal, tartással, tudással lehet elérni. Ezért is lényeges a kezdeményezők alapelve, miszerint a Székelyföld tudományosságáért cselekvő kisközösség tagja csakis az lehet, aki már nemzetközi szinten bizonyított, kizárólag a tudományos teljesítmény a mérce.
És mi más szavatolhatja Székelyföld vállalható jövőjét, ha nem a teljesítményre, a minőségre alapozott szemlélet? Ki lehet hitelesebb azon értékteremtőknél, akik bizonyították, nagy erő a tudás, ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, legfontosabb mai feladataink egyike a tehetséges fiatalok felkarolása. Hiszen ők jelenthetik az utánpótlást, ők folytathatják azt, amit a mai értékteremtők tesznek: elismertséggel, méltósággal mozoghatnak, dolgozhatnak a világban, tudnak mindenről, mi szakmájukban időszerű, ám szívük mindig  Székelyföldért dobog.
Posted by Garda Zsolt in Események

Összefogás a tudományért

A Pro Scientia Siculorum Egyesület bemutatkozik a Bukaresti Rádióban is, az anyagot Székedi Ferenc készítette. Itt visszahallgatható!

forrás: bukarestiradio.ro

Kedves hallgatóim, hogyha összegeznénk mindazokat a törekvéseket, amelynek az utóbbi években, évtizedekben a Székelyföld a színhelye, akkor voltaképpen két nagy áramlattal találkozhatunk: az egyik úgy szeretné megőrizni a Székelyföldet, hogy a maga hagyományaival önmagába zárná és valamiképpen a múltat mentené át a jövőnek, a másik viszont szeretné kinyítani és megmutatni a világnak, hogy a legkülönbözőbb területeken itt is létezik versenyhelyzetre alkalmas közösség. Kétségtelen, ez utóbbi áramlathoz tartoznak azok a tudósok is, akik a tegnap este Csíkszeredában bemutatták a most megalakult Pro Scientia Siculorum elnevezésű, azaz a Székely Tudományért Egyesületet. A civil szervezet alapítói között ott találni Barabási Albert-László hálózatkutatót, Kristály Sándor matematikust, Fejér Szilárd vegyészt, Andrew Balas egészségügyi informatikust. Az egyesület kimondottan minőség központú. Az alapítók meggyőződése, hogy csak az élvonalbeli tudományos kutatásoknak lehet jelentős akadémiai-, kulturális-, gazdasági-, technológiai-, illetve társadalmi hatása. Éppen ezért tagjai csak olyan nemzetközileg elismert, székelyföldi származású vagy valamiképpen székelyföldi kötődésű kutatók lehetnek, akik világszinten a legrangosabb tudományos folyóiratokban publikálnak és úgy döntöttek, hogy közös platformon, kapcsolati hálójukkal, ösztöndíjak létesítésével, hatékony kommunikációval, szakmai segítséggel, tehetséggondozással támogatják a székelyföldi tudományos életet, hogy a térség hagyományos értékei mellé a természet- és a műszaki tudományok is felsorakozhassanak. Az egyesület neves, innen indult kutatók életpályája nyomán szeretné felmutatni a fiataloknak, hogy komoly tudományos karriert építhet bárki, akár itthon, a Székelyföldön is. És a tegnap esti bemutatkozáson a Sapientia Egyetem nagy előadótermét megtöltő egyetemisták és más érdeklődők már kaphattak is egy kis izelítőt ezekből a tudományos pályákból. A csíki származású Barabási Albert László, a bostoni és más amerikai egyetemek tanára, londoni vendégelőadásai miatt most csak videón tudott üzenni és úgy találta, hogy az egyesület a székelyföldi nyitás és a szellemi értékek közvetítésének hathatós eszköze lehet. Az ugyancsak csíki származású, három doktori címmel rendelkező és a Cambridge-i Egyetem által kiadott könyvek szerzőjeként számontartott Kristály Sándor matematikus, kolozsvári egyetemi tanár, olyan mértani modellekről beszélt, amelyeknek meg van a maguk gyakorlati szerepe többek között az űrkutatásban vagy a gazdasághoz kötődő logisztikai tevékenységekben. A kézdivásárhelyi származású Fejér Szilárd vegyész úgyszintén a Cambridge-n doktorált és pályázatok nyomán elnyert 150 ezer eurós befektetésből olyan országosan egyedülálló magán orvosi kutatólaboratóriumot hozott létre Sepsiszentgyörgyön, ahol a vírusok hatásmechanizmusait modellezik és természetesen erről beszélt a Sapientián is. Az egyesület azonban nem a szóbanforgó egyetem szárnyai alatt fejti ki tevékenységét, hanem partnernek tekinti és segíti az ott kibontakozó oktatási tevékenységet is.

Nemzetközileg elismert, komoly szaktekintélyek előzmények nélküli civil szervezetet hoztak létre a Székelyföldön. Bizonyosra vehető, hogy a bemutatkozás után a folytatás sem marad el és a Pro Scientia Siculorum majd fontos kapaszkodót jelent sok székely és erdélyi magyar fiatalnak a tudományos karrier útján.

Posted by Garda Zsolt in Események