Dr. Ráduly Botond: Amit a globális felmelegedésről tudni érdemes

Dr. Ráduly Botond: Amit a globális felmelegedésről tudni érdemes

A Pro Scientia Siculorum Egyesület 2017. május 3-án, szerdán, 18 órai kezdettel szervezi meg Dr. Ráduly Botond, egyetemi oktató tudománynépszerűsítő előadását, melynek témája a globális felmelegedés.

Az esemény helyszíne: Sapientia EMTE, 2-es terem

Tény? Kitaláció? Konspiráció? Ember okozta? A kínaiak miatt van? És az üvegházhatás? Ki a hibás? Nagy a baj? Mennyire lesz meleg? Elolvad a sarki jég? Valóban lehet éhínség is? Megérhetjük ezt már mi is? Megállítható? Mit kell tennünk? – ezekre és más, hasonló kérdésekre kaphatunk választ dr. Ráduly Botond, egyetemi oktató szerdai előadásán.

A szakértő a Sapientia EMTE Biomérnöki Tanszékének környezetmérnöki szakán kutatja a széndioxid-kibocsátás és bolygónk felmelegedésének kapcsolatát. Kutatási eredményeit a világ több élvonalbeli tudományos folyóiratában is közölték, többek között a legrangosabb Nature-ben.

Az esemény társszervezője a

Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara, valamint a helyszínen működő Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium.

Az előadás nyitott és ingyenes!

Szeretettel várunk mindenkit!

 

 

 

 

Posted by Garda Zsolt in Események

Ravasz Regan Erzsébet online előadása a Sapientián

A Pro Scientia Siculorum Egyesület bemutatkozását követően kerül sor egy újabb előadásra az Egyesület gondozásában 2016. november 16-án, szerdán 19 órai kezdettel.

Ravasz Regan Erzsébet, a Harvard Medical School kutatója, előadásának címe pedig Komplex szerveződés: hálózatok és hierarchia

Helyszín: Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar, Nagy Aula

Az egyesület egyik célja élvonalbeli kutatók tudománynépszerűsítő előadásainak szervezése.

 

Posted by Garda Zsolt in Események

Értékteremtők

A tudománnyal magas szinten foglalkozókról ritkán szólnak hírek, jobbára azért is, mert az elhivatott kutatók rendszerint kerülik a reflektorfényt. Dolgoznak konokul, kitartóan, s eredményeiket nem a tévében, hanem a szakma rangos, világszinten elismert kiadványaiban közlik.

forrás: 3szek.ro

Így aztán őket, munkásságukat többnyire csak szűk berkekben ismerik, illetve legfennebb akkor kerülhetnek a figyelem középpontjába, ha állást foglalnak valamiféle társadalmi kérdésben. De a hitelességét, tartását mindennél fontosabbnak tartó tudományos kutató – noha rendszerint érdeklődéssel követi, mi és miért történik a világban – általában nem arra törekszik, hogy álláspontját egyenes adásban fejtse ki.
A most Csíkszeredában bemutatkozó, a székelyföldi minőségi tudományos kutatás ügyét zászlajára tűző Pro Scientia Siculorum Egyesület megalakulása azonban lényeges fejlemény. Egyrészt azért, mert székelyföldi kötődésű, élvonalbeli kutatók azért szövetkeznek, hogy magas szintű tudásukat a Székelyföld javára is fordítsák, másrészt, mert olyanok kezdeményezik ezt a szakmai összefogást, akik saját példájukkal igazolják, akár egy székelyföldi faluból nekigyűrközve, kizárólagosan önerőből is nagyon messzire lehet jutni. Ezt bizonyítja az egyesület ötletgazdája, a sepsiszentgyörgyi Kristály Sándor, aki Csíkszentdomokosról indulva vált világszinten elismert matematikussá. És amikor most indítékként arról beszél, minden nemzetnek sikerült összefognia tudományos elitjét, akkor nemcsak példát említ, hanem egy székelyföldi lehetőségről, esélyről is szól.
A székelyföldi kötődésű tudományos kutatók összefogása ezért nem pusztán egy újabb szakmai testületet jelent, hanem annál sokkal többet. Hiszen az alapítók arra a kérdésre is választ keresnek, miként léphet előre a Székelyföld a magas szinten művelt tudomány által, illetve hogy miként fordítható a térség javára a tudás? És eközben tudományos értékteremtőinkre mérceként is tekinthetünk, hiszen azt mutatják, kiváló eredményt alázattal, tartással, tudással lehet elérni. Ezért is lényeges a kezdeményezők alapelve, miszerint a Székelyföld tudományosságáért cselekvő kisközösség tagja csakis az lehet, aki már nemzetközi szinten bizonyított, kizárólag a tudományos teljesítmény a mérce.
És mi más szavatolhatja Székelyföld vállalható jövőjét, ha nem a teljesítményre, a minőségre alapozott szemlélet? Ki lehet hitelesebb azon értékteremtőknél, akik bizonyították, nagy erő a tudás, ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, legfontosabb mai feladataink egyike a tehetséges fiatalok felkarolása. Hiszen ők jelenthetik az utánpótlást, ők folytathatják azt, amit a mai értékteremtők tesznek: elismertséggel, méltósággal mozoghatnak, dolgozhatnak a világban, tudnak mindenről, mi szakmájukban időszerű, ám szívük mindig  Székelyföldért dobog.
Posted by Garda Zsolt in Események